ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2019 ถึง 31/03/2019

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31พฤษภาคม 2562

(วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.)
 

 

01-02-2019 23:09

ข้อควรระวัง

สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

31-01-2019 13:48